BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt kinderen van Vrije school Zaanstreek opvangmogelijkheden na school, in de vakanties en op studiedagen. De BSO tijden sluiten altijd aan bij de schooltijden, zie hieronder voor overzichten van openingstijden en tarieven en uitgebreide informatiefolder.

Tweede thuis

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt de kinderen een geborgen tweede ‘thuis’, met alleen kinderen van deze school. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Zowel qua openingstijden als qua pedagogische visie en werkwijze sluiten we aan bij deze school. Per middag kunnen er maximaal 40 kinderen komen onder de hoede van vier pedagogisch medewerkers.  Er zijn “verticale” BSO groepen voor de kleuters en de basisschoolkinderen samen. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we twee groepen voor het jongere kind en voor de oudere kinderen.

 

Ritme

In feite is onze BSO te zien als de grote uitademing van de schooldag. De kinderen mogen bij ons op hun eigen wijze bijkomen van het leren en spelen op school. We bieden hiervoor een vast ritme aan waarbinnen van alles mogelijk is. Vanaf 10 uur worden de kinderen ontvangen in het lokaal, waar ze eerst een lekkere lunch zullen krijgen. De voeding op de Vlinderboom is zo veel mogelijk biologisch-dynamisch.

Tijdens de middag worden rustige en actieve momenten op de groep afgewisseld. De activiteiten met de kinderen zijn afgestemd op hun leeftijd.

Als de grotere kinderen aanschuiven na 14.30 uur is er nog een moment van brood of rijstwafel en water of sap, waarna er binnen of buiten activiteiten plaatsvinden.

Aan het einde van de dag worden de kinderen met de fruitkring voorgelezen om in een rustige stemming opgehaald te worden door hun ouders.

Activiteiten

De vrijetijdsbeleving van het kind staat op de BSO centraal. Niet alleen wordt er gezamenlijk iets gedronken, ook kunnen de kinderen vertellen hoe het op school was en wat ze allemaal beleefd hebben. Eventueel wordt er voorgelezen of een spelletje gedaan. Vervolgens kunnen de kinderen hun eigen gang gaan en wanneer ze dat willen, meedoen aan een georganiseerde activiteit. Door het jaar heen verzorgen de pedagogisch medewerkers activiteiten op de groep en worden er met kinderen thema’s bedacht waarmee ze iets gezamenlijks kunnen doen. Voor de oudere kinderen zijn er meer op hun leeftijd afgestemde boeken, bordspelen, gereedschap, verkleedkleren e.d. We zullen het buitenspelen altijd stimuleren. Daarvoor zijn er op het schoolplein materialen aanwezig voor in de zandbak, voor hutten bouwen of om te voetballen.  Op de Vlinderboom maak je bovendien vrienden buiten je eigen klas.

De buitenschoolse opvang in Zaandam is  open van maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 18:30 uur.  Op vakantiedagen en studiedagen zij wij open van 8:15 tot 18:30 uur.

De openingstijden, vakanties en studiedagen zijn afgestemd op de schooltijden van Vrije school Zaanstreek in 2019:

Lange opvang      13:00 tot 18:30 uur

Overblijf opvang  13:00 tot 14:30 uur

Korte opvang        14:30 tot 18:30 uur
(alle dagen behalve woensdag en vrijdag)

 

Sinterklaas avond: 5 dec sluiting vanaf 16.30 uur

Kerstavond: 24 dec vanaf 16.30 uur

De week tussen kerst en Nieuwjaar: 25 dec 2020 t/m 1 januari 2021

Nieuwjaarsdag: 1 januari 2021

2e Paasdag: 5 april 2021

Koningsdag: 27 april 2021

Hemelvaart weekend: 
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

2e Pinksterdag: 24 mei 2021

Zomervakantie: 26 juli t/m 6 aug 2021
Twee weken gesloten tijdens de 3e en 4e week van de zomervakantie

Dit betekent dat we 49 weken per jaar open zijn.

Herfstvakantie 12 okt t/m 16 okt 2020

Kerstvakantie 21 dec 2020 t/m 1 jan 2021

Voorjaarsvakantie 22 feb t/m 26 feb 2021

Meivakantie 26 apr t/m 7 mei 2021

Zomervakantie 12 juli t/m 20 aug 2021

Studiedagen

Tijdens de studiedagen van de school is de Vlinderboom natuurlijk gewoon open, vanaf de morgen tot de avond. Als het weer het toelaat, trekken we erop uit!

Brede school

Nog zo een prachtig initiatief binnen de school: De brede school. Kinderen die naar de Vlinderboom gaan, kunnen op die dag ook gebruik maken van de activiteiten van de brede school. De combinatie is ideaal voor kinderen die naast de BSO willen deelnemen aan deze activiteiten.

TARIeVEN

De opvangmogelijkheden voor de Vlinderboom op de Vrije school Zaanstreek worden afgestemd op het rooster en de jaarplanning van de school.

Een deel van de kosten kan je vergoed krijgen van de Belastingdienst. Voor teruggave van de Belastingdienst kunt op www.toeslagen.nl berekenen wat je vergoed krijgt. Via de kinderopvang-toeslag vergoedt de overheid in 2020 voor de buitenschoolse opvang tot een maximum uurbedrag van € 7,02.

BSO alleen in de schoolweken

Opvang gedurende 40 schoolweken en 2 studiedagen.

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, inclusief alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

2021Overblijf opvang*Lange opvangKorte opvang
13.00 - 14.3013.00 - 18.3014.30 - 18.30
Opvang uren per jaar60229172
Opvang uren per maand519,114,3
Prijs per maand* € 49.79€ 184.19€ 138.34
Prijs per uur€ 9.96€ 9,65€ 9,65
Kosten extra studie/ vakantiedagen€ 98.62€ 98.62€ 98.62

*    De Overblijfopvang is exclusief 2 studiedagen

** Prijs per maand is 1/12 van het jaar tarief. In de vakanties wordt dus ook gefactureerd.

BSO in schoolweken en schoolvakanties

Opvang gedurende 40 schoolweken, 2 studiedagen en 9 vakantieweken.
De BSO is tijdens de studiedagen en in de vakantie open van 08.15 tot van 18.30 uur.

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, inclusief alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

2021Lange middagKorte middag
13.00 -18.3014.30 -18.30
Opvang uren per jaar324267
Opvang uren per maand2722,2
Prijs per maand* € 231,09
€ 190.38
Prijs per uur € 8,57
€ 8,57
Kosten extra studie/ vakantiedagen€ 98.62€ 98.62

** Prijs per maand is 1/12 van het jaar tarief. In de vakanties wordt dus ook gefactureerd.

Er is een mogelijkheid om extra studie- of vakantiedagen af te nemen, indien de groepsgrootte dit toelaat. Hiervoor berekenen wij 10,5 uur per dag.

Flexibele opvang

Wij berekenen 12% extra bovenop de genoemde prijzen als een kind uitsluitend incidenteel gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang. Lees hier meer over de voorwaarden.

In alle bovengenoemde tarieven zijn de dagen en uren verwerkt waarin de BSO gesloten is, zoals alle verplichte feestdagen en dagen waarop de Vlinderboom eerder of helemaal gesloten is (o.a. de 3e en 4e week van de zomervakantie en tussen kerst en nieuwjaar).

Het bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht is een gemiddelde van de jaarkosten. Je ontvangt als ouder de volledige factuur rechtstreeks van de Vlinderboom. Deze betaal je per automatische incasso. Een deel kunt je vergoed krijgen van de belastingdienst.

Je moet binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan je toeslag aanvragen. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Op www.toeslagen.nl kun je meer informatie hierover vinden en door middel van een proefberekening een indicatie krijgen van de tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Je kunt uiteraard ook bellen met de belastingtelefoon op nummer 0800-0543 voor meer informatie. Voor het aanvragen van de toeslag heb je in ieder geval ook het LRK-nummer nodig van de desbetreffende locatie van de

LRK nummer BSO Zaandam

Het LRK nummer van BSO de Vlinderboom op de Galjoenstraat 111 in Zaandam is: 529730339

INFORMATIEFOLDER

In onze informatiefolder vindt u alle praktische informatie over onze BSO en een samenvatting van ons pedagogisch beleid. U krijgt voorafgaand aan het intakegesprek (als uw kind wordt geplaatst) een papieren exemplaar, maar u kunt de folder ook downloaden.

MEDEWERKERS

Leidinggevende en juf Ellen

Juf Mariken

BSO juf

Juf Marloes

Juf Marielle

BSO juf

Juf Gwen

Juf Isabell

BSO juf

Juf Paulie