Peutergroep Tummetot

Tummetot afbeeldingWelkom bij peutergroep Tummetot!

De peutergroep stelt zich tot doel om de peuters, naast de gezinssituatie, een beschermende en huiselijke omgeving te bieden waar zij, eerst naast en later samen, met leeftijdsgenootjes kunnen spelen en zich ontwikkelen. In die warme sfeer zal het zich geborgen voelen en het vertrouwen krijgen om eigen ervaringen op te doen, begeleid en waar nodig gestimuleerd door de leidsters. Het luisteren naar verhalen, het zingen van liedjes en het maken van bewegingen en handgebaren bij de versjes stimuleren de taalontwikkeling. Tijdens het spel en de omgang met de kinderen van de groep kan je kind zijn taalvaardigheid oefenen. Op deze manier oefent ieder kind in zijn eigen tempo. Het samen bezig zijn schept een band en geeft de kinderen plezier.

Op de peutergroepen werken we vanuit de antroposofische pedagogiek. Hierbij gaat het om de volgende aspecten:

Respect, eerbied en dankbaarheid

Wanneer de volwassene respect toont voor mens, dier, plant en voorwerp, wordt dit door de kinderen waargenomen. Op deze manier wordt het innerlijk gevoel van eerbied voor de omgeving als vanzelfsprekend ervaren.

Nabootsing

Dit is een unieke kracht van het jonge kind. Door het doen en het nadoen worden allerlei dagelijkse handelingen en patronen onbewust geoefend en eigen gemaakt. De manier waarop de volwassenen met elkaar, met de materialen en met de kinderen omgaan is het voorbeeld dat zij zullen nabootsen en volgen.

Rust, ritme en herhaling

Overzicht en voorspelbaarheid bieden aan ieder kind rust en veiligheid. Rust en veiligheid geven het kind de moed en het plezier om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan. Door herhaling ontstaat vertrouwen.

Gewoontevorming

Het samenzijn met anderen vraagt om duidelijke afspraken, omgangsvormen en regels. Gewoontevorming laat het kind ervaren dat deze elementen als vanzelfsprekend aanwezig zijn. Tevens vormt het een goede basis waarop geheugen, concentratie en doorzettingsvermogen ontwikkeld worden.

Spelmateriaal

De peuter ontmoet de wereld via de zintuigen daarom bieden we de peuter speelgoed aan dat gemaakt is van eenvoudige en natuurlijke materialen: hout, aardewerk, katoen, wol en zijde. Het speelgoed is eenvoudig vormgegeven. Zo krijgt uw kind de ruimte om fantasievol te spelen. Een hoek, ingericht als speelhuis nodigt de peuter uit tot het naspelen van het koken, schoonmaken of strijken. Lekker zachte tricotpoppen kunnen zorgzaam door uw kind verkleed, geknuffeld en naar bed gebracht worden. In een andere speelhoek zijn houten blokken om mee te bouwen, lappen om je mee te verkleden of een huisje van te maken. Speelkistjes kunnen het ene moment een bootje zijn en in de loop van het spel zo weer worden omgevormd tot b.v. een ziekenhuis of brandweerauto. Dit zal de fantasie van de peuter stimuleren en het spel op gang brengen. Buiten in de tuin is onder andere een zandbak waarin de peuter met zand en water kan spelen.

Een ochtend in de peutergroep

Je peuter komt ‘s ochtends binnen en zoekt een plekje in de kring. Rond 8.30-8.35 neem je afscheid van je kind. De juffies gaan een ochtendspel spelen voor de peuters, een verhaaltje over iets uit het seizoen of jaarfeest. Daarna zingen ze samen liedjes die bij het seizoen passen, er ontstaat een verbondenheid tussen de peuters en hun juffie. Dan is het tijd voor het vrije spel; het meubilair kan dan in een handomdraai worden omgevormd van schommelboot tot glijbaan, enz. Het atelier is open om allerlei materialen te gaan ontdekken en we bakken op een dag zelf broodjes. Halverwege de ochtend drinken we thee en eten we fruit en een boterham. We gaan naar buiten om lekker te spelen en ontdekken in de aangrenzende groene tuin. De ochtend wordt afgesloten met een spelletje of een verhaaltje.

Ritme, dagritme en jaarritme

Alles in het leven heeft zijn eigen ritme: dag en nacht, eb en vloed, het wisselen van de seizoenen. Het ritme ordent als het ware het leven. Ook voor het kleine kind is ritme onontbeerlijk. Het geeft het kind zekerheid, waardoor het vertrouwen krijgt in de mensen om hem heen en in de wereld. We vinden het ritme terug in het verloop van de dag, de week en de telkens terugkerende seizoenen en jaarfeesten. Het dagritme bestaat uit binnenkomen, het lied van de dagopening, kringspelletjes, fruit eten, vrij spelen, samen aan tafel eten, opruimen, buiten spelen, dagsluiting en weer naar huis gaan. Perioden van activiteit zoals tijdens het vrije spel, wisselen we af met momenten van rust zoals tijdens het eten en zingen. Het weekritme ontstaat door het herhalen van een aantal vaste activiteiten, zoals schilderen, brood bakken en handvaardigheid. De voorspelbaarheid van een ritme brengt vertrouwen en rust en vanuit dat veilige gevoel kan een peuter tot spelen komen en zich met de wereld verbinden. Het ritme van het jaar kunnen de peuters meebeleven door middel van de jaarfeesten. Deze feesten zullen op een eenvoudige wijze tot uitdrukking komen in liedjes, verhaaltjes en spelletjes. Je peuter kan de veranderingen in de natuur, binnen in het klein meebeleven met de seizoenentafel: en plek waar allerlei dingen van het seizoen worden uitgestald, bijvoorbeeld mooie schelpen, steentjes, bloemen, kastanjes en popjes en dieren van vilt en wol. Voor peuters is een ritme van groot belang.

Dagen in de week

Tummetot heeft drie (gecombineerde) peutergroep dagen voor kinderen vanaf ongeveer twee jaar en zes maanden tot vier jaar. Twee groepen komen twee ochtenden bijeen:
één groep op maandag- en donderdagochtend en de andere groep op dinsdag en vrijdagochtend. De derde groep is alleen op woensdagochtend. Deze kan solitair of als extra dag worden gebruikt.

Voorrang op wachtlijst kleuterklassen Rudolf Steinerschool Alkmaar

Wanneer een kind gebruik maakt van Tummetot, heeft deze een voorrangspositie op de wachtlijst voor de kleuterklassen van de Rudolf Steinerschool Alkmaar. U dient dan al wel bij de school ingeschreven te staan.

Tummetot voor iedereen

Tummetot valt onder de wet kinderopvang. Ouders krijgen een deel van de kosten vergoed via de rijksoverheid of via de gemeente Alkmaar. Voor vragen hierover kan je je wenden tot de administratie van de Vlinderboom via administratie@devlinderboom-opschool.nl

Wil je je inschrijven bij Tummetot? doe dit dan via de inschrijfbutton hieronder.

UA-69849063-1