Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang op de Rudolf Steinerschool Haarlem

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) opvangmogelijkheden na school, in de vakanties en op studiedagen. Per middag kunnen er maximaal 20 kinderen komen onder de hoede van 2 pedagogisch medewerkers.

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt de kinderen een geborgen tweede ‘thuis’, met alleen kinderen van de Rudolf Steinerschool en in een omgeving die bekend voor ze is. Deze veiligheid van en vertrouwdheid met de omgeving biedt de kinderen de rust en vertrouwen, waarin ze zichzelf kunnen zijn.

Vanaf medio januari 2018 zullen we ook een BSO groep  starten op de Aziëweg-locatie van de Rudolf Steinerschool op maandag, dinsdag en donderdag. Op de andere dagen brengen wij de kinderen van de Aziëweg naar de Engelandlaan in grote bakfietsen.

Ritme

De jonge kinderen worden opgehaald uit hun klassen door de pedagogisch medewerkers van de Vlinderboom. De oudere kinderen vanaf klas drie zullen zelf hun weg naar het lokaal van de Vlinderboom vinden in de middag.

Vanaf 13.00 uur worden de kinderen ontvangen in het lokaal, waar ze eerst een lekkere lunch zullen krijgen. De broden komen van Rozemarijn Santé. De voeding op de Vlinderboom is zo veel mogelijk biologisch-dynamisch.
Tijdens de middag worden rustige en actieve momenten op de groep afgewisseld. De activiteiten met de kinderen zijn afgestemd op hun leeftijd.

Na de schooldag heeft een kind behoefte om zelf de keuze te maken in wat het wil gaan doen. Dit kan zijn: zich rustig terug trekken op de bank met een boekje, of juist spelen met andere kinderen. Niet alleen drinken en eten we gezamenlijk iets, de pedagogisch medewerkers zijn er op deze momenten voor de kinderen en bieden een luisterend oor voor alle belevenissen en gebeurtenissen van die dag. Buiten de gezamenlijke momenten in de groep is het vrije spel het belangrijkste. Een kind kan zelf de keuze maken in wat het wil gaan doen, wel zullen we het buitenspelen stimuleren. Daarvoor zijn er op het schoolplein materialen aanwezig: scheppen en ander materiaal voor in de zandbak, springtouwen, planken en lappen voor hutten bouwen, steppen, klimrekken etc. Binnen zijn er o.a. speelhuisjes, blokken, karren, prentenboeken, auto’s, spelletjes, poppen, knutselmaterialen voor de jongere kinderen, voor de oudere kinderen meer op hun leeftijd afgestemde boeken, bordspelen, knutselmaterialen en gereedschap, verkleedkleren, en dergelijke. De Vlinderboom biedt de kinderen geen (spel)computers of televisie aan. Een rijke fantasiewereld, die gevoed wordt door verhalen en eigen spel is bij ons het uitgangspunt. Wanneer ze dat willen, kunnen ze meedoen aan een georganiseerde activiteit zoals spel, bakken, koken, in de moestuin helpen of een creatieve activiteit, bijvoorbeeld muziek maken, schilderen, boetseren of knutselen. In de loop van de middag krijgen de kinderen fruit en iets te eten en drinken aangeboden.

Als de grotere kinderen aanschuiven na 14.50 uur is er nog een moment van fruit en sap.

Aan het einde van de dag worden de kinderen voorgelezen om in een rustige stemming opgehaald te worden door hun ouders.

Vakantieopvang

In de vakanties kunnen er uitstapjes georganiseerd worden bijvoorbeeld naar de duinen, bos, boerderij of grote speeltuin. De pedagogisch medewerkers maken de plannen hiervoor tijdig bekend. Tijdens de vakantie is er de gehele dag opvang met een gevarieerd programma, met een uitdagender karakter dan tijdens de schoolweken. Vakantie opvang vindt altijd plaats op de Engelandlaan.

Studiedagen

Tijdens de studiedagen van de school is de Vlinderboom natuurlijk gewoon open, vanaf de morgen tot de avond. Als het weer het toelaat, trekken we erop uit!

Buitenschoolse opvang en de Vrije Muziekschool Spaarne

Nog zo een prachtig initiatief binnen de school waar de kwaliteit de boventoon voert: muziekles op school. Kinderen die naar de Vlinderboom gaan, kunnen op die dag ook gebruik maken van de muzieklessen. De combinatie is ideaal in een druk weekprogramma, vooral voor die uren die voor ouders juist lastig te combineren zijn. Klik op hun logo voor meer muziekinformatie!

UA-69849063-1