De Sterrenzanger Oudorp

Welkom bij buitenschoolse opvang de Vlinderboom op de Sterrenzanger en peutergroep ’t Zonnekind!

De Vlinderboom op de Sterrenzanger in Oudorp biedt een warme, gezellige huiskamer. De sfeer en activiteiten op de BSO sluiten goed aan bij de schooldag, zodat de kinderen de dag als een geheel kunnen ervaren. Kinderen kunnen er na de schooldag tot rust komen, plezier hebben, hun gang gaan en bovenal zichzelf zijn. Ook zijn er verschillende activiteiten waaraan de kinderen deel kunnen nemen.

Er wordt gezorgd voor rust en een vast dagritme waardoor de dagen zich op een vertrouwde manier voltrekken. De leidsters bakken brood met de kinderen en de voeding is (zoveel mogelijk) biologisch-dynamisch.  Uitgangspunt hierbij is het bieden van een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar van deze school.

De Vlinderboom staat voor kinderopvang met kwaliteit, ritme en geborgenheid.

Peutergroep ’t Zonnekind

Peutergroep ’t Zonnekind is de peutergroep van de Vrije School de Sterrenzanger, waar kinderen van  2,5 tot 4 jaar een fijne speelplek hebben.  Het Zonnekind is gehuisvest in het lokaal naast de kleuterklassen, met een eigen afgesloten tuin. Op deze manier kunnen de peuters alvast een beetje wennen aan de school en ontstaat er een vloeiende doorstroming naar de kleuterklassen van de school.

Heb je interesse om te komen kijken, dat kan op de inloopochtend van de school en de Vlinderboom:

Voor de peutergroep is er een inloopochtend gepland  in 14 november 2019


Voor belangstellende ouders is er vanaf 10.30-11.00 uur ontvangst in de hal met informatie, koffie/thee, en tussen 11.00-12.00 de mogelijkheid om sfeer te proeven in de klas.

Tevens kan je komen kijken in de peutergroep op de:

Open dag van de school en Vlinderboom op 5 februari 2020

Voorjaarsmarkt op 4 april 2020 van 10-14 uur.

Direct naar buitenschoolse opvang            Direct naar ’t Zonnekind         

Telefoonnummer locatie: 06-10 56 92 36

Informatie over Vrije School de Sterrenzanger

Bewaren

UA-69849063-1