Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang op de Vrije School Zaanstreek

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom vindt plaats na school, in de vakanties en op studiedagen aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Per middag kunnen er maximaal 30 tot 40 kinderen komen onder de hoede van meerdere pedagogisch medewerkers. Onze tijden sluiten volledig aan op die van de school; ook wanneer er studiedagen van de school zijn of jaarfeestdagen waar de kinderen eerder uit zijn.

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt de kinderen een geborgen tweede ‘thuis’, met alleen kinderen van Vrije school Zaanstreek en in een omgeving die bekend voor ze is. Deze veiligheid van en vertrouwdheid met de omgeving biedt de kinderen de rust en vertrouwen, waarin ze zichzelf kunnen zijn.

Ritme

De jonge kinderen worden opgehaald uit hun klassen door de pedagogisch medewerkers van de Vlinderboom. De oudere kinderen zullen zelf hun weg naar het lokaal van de Vlinderboom vinden in de middag.

Vanaf 13.00 uur worden de kinderen ontvangen in het “Vlinderboom” lokaal, waar ze eerst een lekkere lunch zullen krijgen. De voeding op de Vlinderboom is zoveel mogelijk biologisch-dynamisch. Tijdens de middag worden rustige en actieve momenten op de groep afgewisseld. De activiteiten met de kinderen zijn afgestemd op hun leeftijd.

Na de schooldag heeft een kind behoefte om zelf de keuze te maken in wat het wil gaan doen. Dit kan zijn: zich rustig terug trekken op de bank met een boekje, of juist spelen met andere kinderen. Niet alleen drinken en eten we gezamenlijk iets, de pedagogisch medewerkers zijn er op deze momenten voor de kinderen en bieden een luisterend oor voor alle belevenissen en gebeurtenissen van die dag. Buiten de gezamenlijke momenten in de groep is het vrije spel het belangrijkste. Een kind kan zelf de keuze maken in wat het wil gaan doen, wel zullen we het buitenspelen stimuleren. Daarvoor zijn er op het schoolplein materialen aanwezig: scheppen en ander materiaal voor in de zandbak, springtouwen, planken en lappen voor hutten bouwen, steppen, klimrekken etc. Binnen zijn er o.a. speelhuisjes, blokken, karren, prentenboeken, auto’s, spelletjes, poppen, knutselmaterialen voor de jongere kinderen, voor de oudere kinderen meer op hun leeftijd afgestemde boeken, bordspelen, knutselmaterialen en gereedschap, verkleedkleren, en dergelijke. De Vlinderboom biedt de kinderen geen (spel)computers of televisie aan. Een rijke fantasiewereld, die gevoed wordt door verhalen en eigen spel is bij ons het uitgangspunt. Wanneer ze dat willen, kunnen ze meedoen aan een georganiseerde activiteit zoals spel, bakken, koken, een creatieve activiteit, bijvoorbeeld muziek maken, schilderen, boetseren of knutselen. In de loop van de middag krijgen de kinderen fruit en iets te eten en drinken aangeboden.

Als de grotere kinderen aanschuiven na 14.30 uur is er nog een moment van fruit en sap. Er kan dan ook gebruik gemaakt worden van een gedeelte van de zaal.

Kinderen die op de BSO zitten kunnen dankzij de Vlinderboom met 50% korting gebruik maken van de Brede Schoolactiviteiten die worden aangeboden binnen de school. Een gevarieerd programma wordt door het jaar heen aangeboden. Inschrijven voor de activiteiten kan via de Vrije School Zaanstreek bij “Naschoolse activiteiten” (klik hier).  Voor meer informatie, mail naar Marije Scott-van Tol: bredeschool@vrijeschoolzaanstreek.nl

Aan het einde van de dag worden de kinderen voorgelezen om in een rustige stemming opgehaald te worden door hun ouders.

Vakantieopvang

In de vakanties kunnen er uitstapjes georganiseerd worden bijvoorbeeld naar het bos, boerderij of grote speeltuin. De pedagogisch medewerkers maken de plannen hiervoor tijdig bekend. Tijdens de vakantie is er de gehele dag opvang van af 8.15 uur tot 18.30 uur  met een gevarieerd programma, met een uitdagender karakter dan tijdens de schoolweken.

UA-69849063-1