BSO en VSO de Toermalijn

Tarieven buitenschoolse opvang op de Toermalijn 2019

Hieronder treft je de tarieven van de buitenschoolse opvang met en zonder vakantiedagen op de Toermalijn in Hillegom en de tarieven van de VSO.

De opvangmogelijkheden voor de Vlinderboom op de Toermalijn worden afgestemd op het rooster en de jaarplanning van de school.
Een deel van de kosten kan je vergoed krijgen van de Belastingdienst. Voor teruggave van de Belastingdienst kan je op www.toeslagen.nl berekenen wat je vergoed krijgt. Via de kinderopvang-toeslag vergoedt de overheid in 2019 voor de buitenschoolse opvang tot een maximum uurbedrag van € 6,89. Het LRK nummer voor de Belastingdienst voor de BSO in Hillegom: 595053087

Buitenschoolse opvang alleen in de schoolweken

Opvang gedurende 40 schoolweken. De BSO is open van 13.00 tot 18.30 uur en tijdens de studiedagen van 08.00 tot 18.30 uur.
Er is een mogelijkheid om studie- of vakantiedagen af te nemen, indien de groepsgrootte dit toelaat. Studiedagen worden berekend vanaf 8.00 uur tot het moment dat het regulieren opvangpakket begint (4.75 uur als de normale opvang daarna start om 13.00 uur en 6,75 uur als de opvang daarna start om 15.00 uur. Als er een hele studiedag wordt afgenomen brengen wij 10,5 uur in rekening)

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week,  alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding

Alleen schoolwekenOverblijf opvangLange opvangKorte opvang
13.00 - 15.0013.00 -18.3015.00 -18.30
Opvang uren per maand6,718,311,7
Prijs per maand*€ 56,46€ 151,44€ 96,37
Prijs per uur€ 8,47€ 8,26€ 8,26
Kosten hele extra studie/ vakantiedagen 10,5 uur€ 86,50€ 86,50€ 86,50

* De opvang uren per maand worden bepaald door de optelling van de de uren tijdens de 40 schoolweken per jaar te delen door 12, zodat iedere maand eenzelfde aantal uren in rekening wordt gebracht. Ook tijdens de vakanties wordt er dus gewoon door gefactureerd.

Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken en in de schoolvakanties

Opvang gedurende 40 schoolweken en 9 vakantieweken. De BSO is tijdens de studiedagen en in de vakantie open van 08.00 tot van 18.30 uur. De 3e en 4e week van de zomervakantie is de Vlinderboom gesloten.
Er is een mogelijkheid om extra studie- of vakantiedagen af te nemen, indien de groepsgrootte dit toelaat. Studiedagen worden berekend vanaf 8.15 uur tot het moment dat het regulieren opvangpakket begint (4.75 uur als de normale opvang daarna start om 13.00 uur en 6,25 uur als de opvang daarna start om 14.30 uur. Als er een hele studiedag wordt afgenomen brengen wij 10,5 uur in rekening.

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

Schoolweken en vakantiewekenLange opvangKorte opvang
13.00 -18.3015.00 -18.30
Opvang uren per maand26,219,5
Prijs per maand*€ 198,18€ 147,77
Prijs per uur€ 7,56€ 7,56
Kosten extra volledige vakantie/ studiedagen€ 86,50€ 86,50

* De opvang uren per maand worden bepaald door de optelling van de de uren tijdens de 40 schoolweken per jaar te delen door 12, zodat iedere maand eenzelfde aantal uren in rekening wordt gebracht. Ook tijdens de vakanties wordt er dus gewoon door gefactureerd.

VSO

De prijs van de VSO is gelijk aan de prijs van één uur voor de BSO Overblijf opvang, zoals hierboven in de eerste tabel is vermeld. De voorschoolse opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met de BSO.

Flexibele opvang

Wij berekenen 12% extra bovenop de genoemde prijzen als een kind uitsluitend incidenteel gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang. Lees hier meer over de voorwaarden.

In alle bovengenoemde tarieven zijn de dagen en uren verwerkt waarin de BSO gesloten is, zoals alle verplichte feestdagen, bij kortere openingsdagen, tussen kerst en Oud en Nieuw en in de 3e en 4e week van de zomervakantie (klik hier voor de sluitingsdagen).

Het bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht is een gemiddelde van de jaarkosten. Je ontvangt als ouder de volledige factuur rechtstreeks van de Vlinderboom. Deze betaal je per automatische incasso. Een deel kunt je vergoed krijgen van de belastingdienst.

Je moet binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan je toeslag aanvragen. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Op www.toeslagen.nl kun je meer informatie hierover vinden en door middel van een proefberekening een indicatie krijgen van de tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Je kunt uiteraard ook bellen met de belastingtelefoon op nummer 0800-0543 voor meer informatie. Voor het aanvragen van de toeslag heb je in ieder geval ook het LRK-nummer nodig van de desbetreffende locatie van de Vlinderboom.

LRK nummer BSO de Vlinderboom

Het LRK nummer van BSO de Vlinderboom op de Abellalaan 74, Hillegom is: 595053087

UA-69849063-1