Oudercommissie algemeen

Introductie oudercommissie

Ouders nemen deel aan de  oudercommissie vanuit interesse en betrokkenheid bij de kwaliteit van de opvang. De Vlinderboom heeft voor iedere locatie een aparte oudercommissie.

De oudercommissie is een zelfstandig adviesorgaan dat zowel op verzoek als op eigen initiatief adviserend optreedt naar het bestuur van de Vlinderboom. Zij adviseert over de belangen van de kinderen en hun ouders en zal de pedagogisch medewerkers ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Deze overlegt minstens vier keer per jaar met de pedagogisch medewerkers en met het bestuur  over alle aangelegenheden van de opvang . Ouders kunnen zich met hun vragen altijd rechtstreeks wenden tot de leden van de commissie.  Over welke zaken zij adviseren staat vermeld in de Wet op de Kinderopvang, zie www.boink.info.

Interesse om lid te worden van de oudercommissie?

Wij verwelkomen graag ouders in de oudercommissie die goed kunnen reflecteren en die zich willen inzetten voor een goede kwaliteit van de kinderopvang op de locatie.

Stuur een email om je op te geven naar w.jonges@devlinderboom-opschool.nl

UA-69849063-1