Alkmaar – Informatieochtend Vrijdag 20 mei

Vrijdag 20 mei 2022 van 09.00 – 10.30 uur.
De ochtend is bedoeld voor ouders die kennis willen maken met de peutergroep en de Buiten Schoolse opvang van de Vlinderboom, en voor ouders die overwegen hun kind(eren) bij Rudolf Steinerschool aan te melden. Om een indruk van de Vlinderboom en de vrije school te krijgen, bent u welkom op één van de informatieochtenden. De eerst volgende informatieochtend vindt plaats op Vrijdag 20 mei 2022 van 09.00 – 10.30 uur.

U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend bij de Leidinggevende Adriana Siewertsen. a.siewertsen@devlinderboom-opschool.nl