Alkmaar – Vrijdag 23 juni + Maandag 26 juni 2023 Studiedag Rudolf Steinerschool

Overzicht Studiedagen & Vrije dagen scholen 2023
Op studiedagen en vrije dagen van Rudolf Steinerschool Is de Vlinderboom open van 8:00 tot 18:30 uur.

Studiedagen Rudolf Steinerschool Alkmaar
• Vrijdag 23 juni 2023
• Maandag 26 juni 2023