Haarlem – Open Middag

Op Woensdag 17 november 2021 vindt er een informatiemiddag plaats voor nieuwe ouders op de Rudolf Steinerschool in Haarlem – Spijkerboorpad 4. Deze informatiemiddag is bedoeld om ouders te informeren over de achtergronden van het vrije schoolonderwijs. Je kunt dan kennismaken met de school en de Vlinderboom peutergroep en BSO. De middag start om 13.30 uur en duurt tot 15.00 uur en is zonder kinderen. Het is noodzakelijk om je hiervoor van tevoren op te geven bij Anja van den Dop: a.vandendop@devlinderboom-opschool.nl