Alkmaar

Alkmaar

Kinderopvang de Vlinderboom biedt peuteropvang en buitenschoolse-opvang voor kinderen van de Rudolf Steinerschool Alkmaar. Op deze manier willen we een vloeiende doorstroming mogelijk maken voor de kinderen van de school. Ons uitgangspunt hierbij is het bieden van een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’.

De Vlinderboom zorgt ervoor dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen en we werken vanuit de antroposofische pedagogiek.

De Vlinderboom biedt een warme, gezellige huiskamer en er wordt gezorgd voor rust en een vast dagritme voor het jonge kind en ontspanning en uitdaging voor het oudere kind.

03. Alkmaar_Locatie

nieuws

VIDEOS

Nu de Vlinderboom gesloten is vanwege Corona, proberen wij in contact te blijven met de kinderen via kleine video’s. Onze peuterjuffen, geven daarin een vertrouwd gevoel van de dagelijkse routine in onze peutergroep.