Amsterdam

Amsterdam

Kinderopvang de Vlinderboom biedt buitenschoolse-opvang voor kinderen van de Vrijeschool Amsterdam West. Vanaf  begin 2022 komt daar een peutergroep vanuit de antroposofische pedagogiek bij. Op deze manier willen we een vloeiende doorstroming mogelijk maken voor de kinderen van de school. Ons uitgangspunt hierbij is het bieden van een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’.

De Vlinderboom zorgt ervoor dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen en we werken vanuit de antroposofische pedagogiek.

De Vlinderboom biedt een warme, gezellige huiskamer en er wordt gezorgd voor rust en een vast dagritme voor het jonge kind en ontspanning en uitdaging voor het oudere kind.

nieuws

VIDEOS