peuters

Op de peutergroep werken we vanuit de antroposofische pedagogiek. Wij stellen ons tot doel om de peuters, naast de gezinssituatie, een beschermende en huiselijke omgeving te bieden. We bieden halve dagopvang aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar en ontvangen maximaal zestien kinderen onder de hoede van twee juffen. De peutergroep geeft de mogelijkheid om kennis te maken met de vrije school pedagogiek en de kinderen krijgen voorrang met de plaatsing op de Vrijeschool Amsterdam West. 

We verwachten dat we na de kerstvakantie open kunnen gaan met de peutergroep in Amsterdam.

Geborgenheid

In een warme sfeer voelt het kind zich geborgen en het krijgt vertrouwen om eigen ervaringen op te doen, begeleid door onze ervaren pedagogisch medewerkers. Om de eigenheid in ieder kind tot bloei te laten komen, is een aanbod nodig dat afgestemd is op de ontwikkelingsfase die het kind doormaakt. De eerste zeven jaar staan in het teken van de opbouw van een gezond lichaam. De hele omgeving werkt daar letterlijk aan mee. Op de peutergroep van de Vlinderboom bieden we die omgeving waar het kind zich geborgen kan voelen.

Ritme

Het dagritme heeft een ritmisch verloop waarin herhaling en een vloeiend verloop van de dag belangrijk zijn. De leidsters hebben tot taak een warme omhullende sfeer te bieden en de peuters mee te nemen in de “stroom van de dag”. We bakken brood, eten fruit en gaan dan lekker allemaal buiten spelen.

Het ritme van het jaar kunnen de peuters meebeleven door middel van de jaarfeesten. Deze feesten komen op tot uitdrukking in liedjes, verhaaltjes en spelletjes. Natuurlijk is er een seizoentafel die een weerslag is van de jaargetijden. De voorspelbaarheid van een ritme brengt vertrouwen en rust en vanuit dat veilige gevoel kan een peuter tot vrij spelen komen en zich met de wereld verbinden.

We zullen aansluiten op het nieuwe ritme van de school, waarbij de peutergroep tot 13.30 uur open zal zijn. 

Fantasiespel en nabootsing

De peuter ontmoet de wereld via de zintuigen daarom bieden we de peuter speelgoed aan dat gemaakt is van eenvoudige en natuurlijke materialen als hout, katoen, wol, zijde en metaal. Dit zal de fantasie van de peuter stimuleren en het spel op gang brengen. Er is een poppenhoek, er zijn lappen, manden met blokken, muziekinstrumentjes, auto’s, kabouters en dieren aanwezig. In de groene buitenruimte is onder andere een zandbak en kunnen de kinderen de buitenwereld verkennen.

Jonge kinderen beleven de wereld en de mensen om hen heen direct en nemen de omgevingsinvloeden over. Wij zijn ons ervan bewust dat alles indruk maakt. Wat kinderen waarnemen uit hun omgeving nemen ze deels ook innerlijk over en bootsen dit na, vooral in de peuterleeftijd. Daarom zorgen we ervoor dat hun omgeving ook nabootsingswaardig is. Hierbij zijn de inrichting van de binnen- en buitenruimte, als ook de houding van de juffen, van wezenlijk belang.

TARIEVEN

Ouders krijgen een groot gedeelte van de kosten van de peutergroep vergoed via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 

De peutergroep is op basis van 40 schoolweken. De peutergroep zal tijdens de studiedagen van de school gewoon open zijn.  

De tarieven worden later in het jaar bekend gemaakt.

20221 dag2 dagen3 dagen
08.15-13.4508.15-13.4508.15-13.45
Opvang uren per jaar220440660
Opvang uren per maand18.33
36.6755
Jaartarief€ 2.292€ 4.585€ 6.877
Prijs per maand*€ 191.03€ 382.07€ 573.10
Prijs per uur€ 10.42€ 10.42€10.42

* De prijs per maand is 1/12e van het jaartarief. In de vakanties wordt dus door gefactureerd.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, kunnen helaas nog geen aanspraak maken op de subsidies van de gemeente Amsterdam. Dit heeft ermee te maken dat de Vlinderboom eerst VVE erkend moet zijn, dan pas kunnen we plekken aanbieden met subsidie voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. 

In alle bovengenoemde tarieven zijn de dagen en uren verwerkt waarin de Peutergroep gesloten is, zoals alle verplichte feestdagen en speciale sluitingsdagen van de school. Het tarief start op het moment dat het kind geplaatst is. Een wendag wordt als een volle dag beschouwd en is als zodanig in de prijsstelling opgenomen.

De Vlinderboom factureert één maand vooruit en werkt alleen met een automatische incasso.

Op www.toeslagen.nl kun je meer informatie vinden en door middel van een proefberekening een indicatie krijgen van de tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Voor het aanvragen van de toeslag heb je in ieder geval ook het LRK-nummer nodig van de desbetreffende locatie van de Vlinderboom. Het LRK nummer van de peutergroep van de Vlinderboom op school BV Amsterdam is: nnb

INFORMATIEFOLDER

In onze informatiefolder vindt u alle praktische informatie over de peutergroep en een samenvatting van ons pedagogisch beleid. U krijgt voorafgaand aan het intakegesprek (als uw kind wordt geplaatst) een papieren exemplaar, maar u kunt de folder ook downloaden.

download volgt

MEDEWERKERS

Pedagogisch medewerker - vacature

 

cropped-Logo.png

Pedagogisch medewerker - vacature

Pedagogisch medewerker - vacature

 

 

cropped-Logo.png

Pedagogisch medewerker - vacature