ouders

Ouders zijn een belangrijk onderdeel van kwalitatieve kinderopvang. Een goede relatie tussen ouder en pedagogisch medewerkers is van grote waarde voor het kind. Het kind voelt dan de samenhang en kan zich daar veilig in voelen. De inzet en interesse van ouders is daarbij van belang.

Introductie oudercommissie​

Ouders nemen deel aan de  oudercommissie vanuit interesse en betrokkenheid bij de kwaliteit van de opvang. De Vlinderboom heeft voor iedere locatie een aparte oudercommissie bestaande uit ouders van de peutergroep en de BSO samen. De oudercommissie is een zelfstandig adviesorgaan dat zowel op verzoek als op eigen initiatief adviserend optreedt naar het bestuur van de Vlinderboom. Zij adviseert over de belangen van de kinderen en hun ouders. Deze overlegt een aantal keer per jaar met de teamleidster over alle aangelegenheden van de opvang. Ouders kunnen zich met hun vragen altijd rechtstreeks wenden tot de leden van de commissie.  Over welke zaken zij adviseren staat vermeld in de Wet op de Kinderopvang, zie www.boink.info.

Interesse om lid te worden van de oudercommissie?

Wij verwelkomen graag ouders in de oudercommissie die goed kunnen reflecteren en die zich willen inzetten voor een goede kwaliteit van de kinderopvang op de locatie.

Stuur een email om je op te geven bij teamleidster Anja  a.vandendop@devlinderboom-opschool.nl

Huidige leden van de oudercommissie (OC) zijn:

Thomas van Kempen, (BSO-Aziëweg)
Philippe van Schaik (BSO-Aziëweg)
 
Piet Briet (BSO Engelandlaan)
Vanessa Roemer (BSO Engelandlaan)
 
Wij zoeken nog 2 OC leden voor de peutergroep!
 
Vanwege privacy staan de mailadressen niet op de website. Heb je een vraag, wil je contact met hen? Stel deze dan aan teamleidster Anja. Je vraag wordt doorgegeven en de OC komt erop terug.
 

interessante links