BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt kinderen van de Vrije school de Toermalijn opvangmogelijkheden na school, in de vakanties en op studiedagen. De BSO tijden sluiten altijd aan bij de schooltijden, zie hieronder voor overzichten van openingstijden en tarieven en uitgebreide informatiefolder.

Tweede thuis

De buitenschoolse opvang (BSO) van de Vlinderboom biedt de kinderen een geborgen tweede ‘thuis’, met alleen kinderen van deze school. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Zowel qua openingstijden als qua pedagogische visie en werkwijze sluiten we aan bij deze school. Per middag kunnen er maximaal 20 kinderen komen onder de hoede van twee pedagogisch medewerkers.

 

Ritme

In feite is onze BSO te zien als de grote uitademing van de schooldag. De kinderen mogen bij ons op hun eigen wijze bijkomen van het leren en spelen op school. We bieden hiervoor een vast ritme aan waarbinnen van alles mogelijk is. Vanaf 13.00 uur worden de kinderen ontvangen in het lokaal, waar ze eerst een lekkere lunch zullen krijgen. De voeding op de Vlinderboom is zo veel mogelijk biologisch-dynamisch.

Tijdens de middag worden rustige en actieve momenten op de groep afgewisseld. De activiteiten met de kinderen zijn afgestemd op hun leeftijd.

Als de grotere kinderen aanschuiven na 15.00 uur is er nog een moment van brood of rijstwafel en water of sap, waarna er binnen of buiten activiteiten plaatsvinden.

Aan het einde van de dag worden de kinderen met de fruitkring voorgelezen om in een rustige stemming opgehaald te worden door hun ouders.

Activiteiten

De vrijetijdsbeleving van het kind staat op de BSO centraal. Niet alleen wordt er gezamenlijk iets gedronken, ook kunnen de kinderen vertellen hoe het op school was en wat ze allemaal beleefd hebben. Eventueel wordt er voorgelezen of een spelletje gedaan. Vervolgens kunnen de kinderen hun eigen gang gaan en wanneer ze dat willen, meedoen aan een georganiseerde activiteit. Door het jaar heen verzorgen de pedagogisch medewerkers activiteiten op de groep en worden er met kinderen thema’s bedacht waarmee ze iets gezamenlijks kunnen doen. Voor de oudere kinderen zijn er meer op hun leeftijd afgestemde boeken, bordspelen, gereedschap, verkleedkleren e.d. We zullen het buitenspelen altijd stimuleren. Daarvoor zijn er op het schoolplein materialen aanwezig voor in de zandbak, voor hutten bouwen of om te voetballen.  Op de Vlinderboom maak je bovendien vrienden buiten je eigen klas.

Vlinderboom_Website_blaadjes_vakantiestudiedag8

Vakantieopvang

In de vakanties kunnen er uitstapjes georganiseerd worden bijvoorbeeld naar de duinen, bos, boerderij of speeltuin. De pedagogisch medewerkers maken de plannen hiervoor tijdig bekend. Tijdens de vakantie is er de gehele dag opvang met een gevarieerd programma, met een uitdagender karakter dan tijdens de schoolweken.

Vlinderboom_Website_blaadjes_vakantiestudiedag3

Studiedagen

Tijdens de studiedagen van de school is de Vlinderboom natuurlijk gewoon open, vanaf de morgen tot de avond. Als het weer het toelaat, trekken we erop uit!

Studiedagen worden apart gefactureerd.

Tijdens studiedagen van de Vlinderboom (15 september 2021) zijn we gesloten voor de kinderen. Deze dag kan geruild worden met een andere dag in de week, als de groepsgrootte het toelaat.

Vlinderboom_Website_blaadjes_vakantiestudiedag13

Ruilbeleid

Het mogelijk om van dagen te wisselen, als:
1) Er plek is op de gewenste dag waarmee gewisseld wordt;
2) De wisseling ten minste 3 werkdagen maar niet meer dan een maand van tevoren wordt aangegeven;
3) Er binnen een week wordt gewisseld;
4) Als het via het ouderportaal wordt aangevraagd.
5) Een schooldag kan niet worden geruild voor een vakantie- of studiedag. Als hieraan niet wordt voldaan, dan wordt de dag niet gewisseld maar dan wordt het kind als 'afwezig' genoteerd.

TARIeVEN

De opvangmogelijkheden voor de Vlinderboom op de Toermalijn worden afgestemd op het rooster en de jaarplanning van de school. Een deel van de kosten kan je vergoed krijgen van de Belastingdienst. Voor teruggave van de Belastingdienst kunt op www.toeslagen.nl berekenen wat je vergoed krijgt. Via de kinderopvang-toeslag vergoedt de overheid in 2021 voor de buitenschoolse opvang tot een maximum uurbedrag van € 7,27

BSO alleen in de schoolweken

Opvang gedurende 40 schoolweken

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, inclusief alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

Alleen schoolwekenOverblijf opvangLange opvangKorte opvang
202113.00 - 15.0013.00 -18.3015.00 -18.30
Opvang uren jaar80220140
Opvang uren per maand (1/12 van jaar)6,718,311,7
Prijs per maand**€ 61.65€ 165.37€ 105.23
Prijs per uur€ 9.25€ 9.02€ 9.25
Kosten hele extra studie/ vakantiedagen 10,5 uur€ 94.44€ 94.44€ 94.44

** Prijs per maand is 1/12 van het jaar tarief. In de vakanties wordt dus ook gefactureerd.

BSO in schoolweken en schoolvakanties

Opvang gedurende 40 schoolweken en 9 vakantieweken.
De BSO is tijdens de studiedagen en in de vakantie open van 08.00 tot van 18.30 uur, mogelijk met voorschoolse opvang vanaf 8.00 uur.

In de onderstaande tabel vind je de brutoprijs voor de opvang van 1 dag per week, inclusief alle activiteiten die ondernomen worden en biologisch (dynamische) voeding:

Schoolweken en vakantiewekenLange opvangKorte opvang
202113.00 -18.3015.00 -18.30
Opvang uren per jaar315235
Opvang uren per maand (1/12 van jaar)26,219,5
Prijs per maand**€ 216.40€ 161.36
Prijs per uur€ 8.26€ 8.26
Kosten extra volledige vakantie/ studiedagen€ 94.44€ 94.44

** Prijs per maand is 1/12 van het jaar tarief. In de vakanties wordt dus ook gefactureerd.

Er is een mogelijkheid om extra vakantiedagen af te nemen, indien de groepsgrootte dit toelaat. Hiervoor berekenen wij 10,5 uur per dag.

Er is een mogelijkheid om studiedagen af te nemen, indien de groepsgrootte dit toelaat. Studiedagen worden berekend vanaf 8.00 uur tot het moment dat het reguliere opvangpakket begint. 

Flexibele opvang

Wij berekenen 12% extra bovenop de hoogste uurprijs als een kind uitsluitend incidenteel gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang. Lees hier meer over de voorwaarden.

In alle bovengenoemde tarieven zijn de dagen en uren verwerkt waarin de BSO gesloten is, zoals alle verplichte feestdagen en dagen waarop de Vlinderboom eerder of helemaal gesloten is (o.a. de 3e en 4e week van de zomervakantie en tussen kerst en nieuwjaar).

Het bedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht is een gemiddelde van de jaarkosten. Je ontvangt als ouder de volledige factuur rechtstreeks van de Vlinderboom. Deze betaal je per automatische incasso. Een deel kunt je vergoed krijgen van de belastingdienst.

Je moet binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan je toeslag aanvragen. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Op www.toeslagen.nl kun je meer informatie hierover vinden en door middel van een proefberekening een indicatie krijgen van de tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Je kunt uiteraard ook bellen met de belastingtelefoon op nummer 0800-0543 voor meer informatie. Voor het aanvragen van de toeslag heb je in ieder geval ook het LRK-nummer nodig van de desbetreffende locatie: 595053087

LRK nummer BSO Hillegom

Het LRK nummer van BSO de Vlinderboom op de Abellalaan 74, Hillegom is: 595053087

INFORMATIEFOLDER

In onze informatiefolder vindt u alle praktische informatie over onze BSO en een samenvatting van ons pedagogisch beleid. U krijgt voorafgaand aan het intakegesprek (als uw kind wordt geplaatst) een papieren exemplaar, maar u kunt de folder ook downloaden.

MEDEWERKERS

Haarlem_Anja

Anja

Leidinggevende 

Marlies

BSO en peuterjuf

Ik geniet ervan om kinderen te zien groeien

MarliesJelsma_Hillegom_PeutersBSO