kwaliteit

Wij werken vanuit de antroposofische pedagogiek.

De antroposofische pedagogiek kent een aantal bijzondere aspecten. Centraal staan hierin: ritme, het mee bewegen met de seizoenen en jaarfeesten, de nabootsing en gewoontevorming, de ontwikkeling en eigenheid van het kind, de zintuigontwikkeling en respect voor de omgeving en de materialen. Deze aspecten zorgen ervoor dat ieder kind houvast krijgt, dat de omgeving waarin ze komen vertrouwd aanvoelt, zodat ze vanuit de innerlijke rust tot vrij spel kunnen komen.

Voeding

Voeding is meer dan alleen eten. Met voeding wordt het lichaam letterlijk gevoed en dat doen we met gezonde producten. Daarom heeft de Vlinderboom waar mogelijk biodynamische voeding van het keurmerk Demeter. Demeter gaat verder dan biologisch. Zo beweegt een Demeter boer zoveel mogelijk mee met het ritme en de kracht van de natuur in plaats van deze te overheersen. Hierdoor ontstaat balans, veerkracht en herstellend vermogen, wat doorwerkt in de producten. De kinderen gunnen we de meest vitale voeding en we stemmen dit af op hun leeftijd. Zo geven we aan kinderen jonger dan zes jaar speltwafels in plaats van rijstwafels. Lokaal betrekken we onze producten bij de Ekoplaza en de Elsbroekerwei.

Observeren en waarnemen

Om kinderen in hun ontwikkeling te volgen oberveren we alle kinderen op de Vlinderboom. Hierbij observeren pedagogisch medewerkers alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen. Of een kind goed in zijn vel zit, of het zich uitgedaagd voelt door verschillende activiteiten, en of er signalen zijn die wijzen op een risico voor de gezonde ontwikkeling. Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen maken we zichtbaar wat het kind al kan en weet, en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. Op het moment dat we dit weten, kunnen we goed inschatten hoe we het kind daarbij kunnen ondersteunen. Ons handelen wordt hier op afgestemd. We observeren de kinderen tijdens allerlei dagelijkse situaties waarin kinderen aan het spelen zijn; alleen, met andere kinderen of samen met ons.

de Vlinderboom Academie

De Vlinderboom ontwikkelt en groeit ieder jaar weer. Om blijvend de kwaliteit te kunnen bieden in de opvang hebben we de Vlinderboom Academie opgericht waar medewerkers zich in uiteenlopende gebieden kunnen scholen. Wij willen onze medewerkers inspireren met de antroposofische pedagogiek en we nemen alle vruchten mee vanuit de maatschappelijke kennis. Zo introduceren we de Verbindende Communicatie van Marshall Rosenberg, heeft iedere medeweker verplichte training in kinder EHBO (EHAK) en organiseren we cursussen en intervisies om medewerkers op professioneel vlak goed te kunnen begeleiden. Ook zoeken we samenwerking met de School voor Antroposofische Kinderopvang om maatschappelijk en inhoudelijk scholing te kunnen bieden

VVE

Vroeg en Voorschoolse Educatie

Alleen op de peutergroepen in Alkmaar en Oudorp bieden we VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie)-plekken voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De pedagogisch medewerkers werken daar met het programma “Speelplezier Antro Versie”. Binnen Speelplezier mogen alle peuters spelenderwijs groeien in sociaal-emotionele en sociaal-communicatieve vaardigheden; in taal; in ontluikende gecijferdheid en in de motorische ontwikkeling.  

Speelplezier gaat er vanuit dat jonge kinderen nog niet rijp zijn voor schools (cognitief) leren. Kinderen ontwikkelen door te spelen in een uitnodigende speel-leeromgeving onder leiding van sensitieve, responsieve pedagogisch medewerkers. Spel-taalstimulering en spelend de totale ontwikkeling stimuleren zijn de speerpunten van het programma Speelplezier. Peuters die naar de basisschool gaan kunnen hierdoor zo goed en voorbereid mogelijk starten in de kleuterklas (groep 1). De peuters krijgen dit programma aangeboden ter bevordering van de veelzijdige effecten op de brede ontwikkeling. Zowel de peuter met (risico op) een taalachterstand als ook de juist taalvaardige peuter vindt in dit programma voldoende uitdaging.