ouders

Ouders zijn een belangrijk onderdeel van kwalitatieve kinderopvang. Een goede relatie tussen ouder en pedagogisch medewerkers is van grote waarde voor het kind. Het kind voelt dan de samenhang en kan zich daar veilig in voelen. De inzet en interesse van ouders is daarbij van belang.

Introductie oudercommissie​

Ouders nemen deel aan de  oudercommissie vanuit interesse en betrokkenheid bij de kwaliteit van de opvang. De Vlinderboom heeft voor iedere locatie een aparte oudercommissie bestaande uit ouders van de peutergroep en de BSO samen. De oudercommissie is een zelfstandig adviesorgaan dat zowel op verzoek als op eigen initiatief adviserend optreedt naar het bestuur van de Vlinderboom. Zij adviseert over de belangen van de kinderen en hun ouders. Deze overlegt een aantal keer per jaar met de teamleidster over alle aangelegenheden van de opvang. Ouders kunnen zich met hun vragen altijd rechtstreeks wenden tot de leden van de commissie.  Over welke zaken zij adviseren staat vermeld in de Wet op de Kinderopvang, zie www.boink.info.

Interesse om lid te worden van de oudercommissie?

Wij verwelkomen graag ouders in de oudercommissie die goed kunnen reflecteren en die zich willen inzetten voor een goede kwaliteit van de kinderopvang op de locatie.

Stuur een email om je op te geven bij teamleidster Anja

naar a.vandendop@devlinderboom-opschool.nl

Huidige leden van oudercommissie (OC) zijn:

Wij zoeken nog twee  OC leden voor de peutergroep.

Wij zoeken nog  2 OC leden voor de BSO!

Vanwege privacy staan de mailadressen niet op de website. Heb je een vraag, wil je contact met hen? Vraag aan teamleidster Anja hun contactgegevens op.

interessante links