Nieuwe website Vlinderboom

Untitled

Welkom op de nieuwe website van de Vlinderboom! Met een nieuwe navigatie en een volledig nieuwe lay-out zetten hebben we een website die aansluit bij de nieuwe tijd, waar veel mensen eerder gebruik maken van smart telefoons en mini-pads. Dit vergt een andere benadering van de opbouw, met meer logica en geredeneerd vanuit de gebruiker.

Wij zijn heel blij met de vertaling van de kernwaarden van de Vlinderboom in deze nieuwe website, die we in dit voorjaar opnieuw hebben gemaakt. Onder ‘kwaliteit’ hebben we een uitgebreidere omschrijving van onze visie en waar we voor staan.

Ondanks dat we heel zorgvuldig zijn geweest met de teksten, de foto’s en de links, zullen er nog vast opmerkingen overblijven. Geef die vooral door, want wij hebben ze blijkbaar niet gezien: administratie@devlinderboom-opschool.nl.