Peuters

Op peutergroep Windekind werken we vanuit de antroposofische pedagogiek. Wij stellen ons tot doel om de peuters, naast de gezinssituatie, een beschermende en huiselijke omgeving te bieden. We bieden halve dagopvang aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar en ontvangen maximaal zestien kinderen onder de hoede van twee juffen. Kijk hieronder voor openingstijden, tarieven en uitgebreide informatiefolder

Geborgenheid

In een warme sfeer voelt het kind zich geborgen en het krijgt vertrouwen om eigen ervaringen op te doen, begeleid door onze ervaren pedagogisch medewerkers. Om de eigenheid in ieder kind tot bloei te laten komen, is een aanbod nodig dat afgestemd is op de ontwikkelingsfase die het kind doormaakt. De eerste zeven jaar staan in het teken van de opbouw van een gezond lichaam. De hele omgeving werkt daar letterlijk aan mee. Op de peutergroep van de Vlinderboom bieden we die omgeving waar het kind zich geborgen kan voelen.

Ritme

Het dagritme heeft een ritmisch verloop waarin herhaling en een vloeiend verloop van de dag belangrijk zijn. De leidsters hebben tot taak een warme omhullende sfeer te bieden en de peuters mee te nemen in de “stroom van de dag”. We bakken brood, eten fruit en gaan dan lekker allemaal buiten spelen.

Het ritme van het jaar kunnen de peuters meebeleven door middel van de jaarfeesten. Deze feesten komen op tot uitdrukking in liedjes, verhaaltjes en spelletjes. Natuurlijk is er een seizoentafel die een weerslag is van de jaargetijden. De voorspelbaarheid van een ritme brengt vertrouwen en rust en vanuit dat veilige gevoel kan een peuter tot vrij spelen komen en zich met de wereld verbinden.

Fantasiespel en nabootsing

De peuter ontmoet de wereld via de zintuigen daarom bieden we de peuter speelgoed aan dat gemaakt is van eenvoudige en natuurlijke materialen als hout, katoen, wol, zijde en metaal. Dit zal de fantasie van de peuter stimuleren en het spel op gang brengen. Er is een poppenhoek, er zijn lappen, manden met blokken, muziekinstrumentjes, auto’s, kabouters en dieren aanwezig. In de groene buitenruimte is onder andere een zandbak en kunnen de kinderen de buitenwereld verkennen.

Jonge kinderen beleven de wereld en de mensen om hen heen direct en nemen de omgevingsinvloeden over. Wij zijn ons ervan bewust dat alles indruk maakt. Wat kinderen waarnemen uit hun omgeving nemen ze deels ook innerlijk over en bootsen dit na, vooral in de peuterleeftijd. Daarom zorgen we ervoor dat hun omgeving ook nabootsingswaardig is. Hierbij zijn de inrichting van de binnen- en buitenruimte, als ook de houding van de juffen, van wezenlijk belang.

Voor de peuters hebben de ochtenden een inloop van 8.15 tot 8.45 uur, waarna gezamenlijk in de kring wordt begonnen.

Om 12.30 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. De peuters kunnen twee tot drie ochtenden per week komen, afhankelijk van de aanmeldingen.

De vaste dagen voor de groep zijn:
maandag-donderdag

en
dinsdag-vrijdag
.

De woensdagochtend kunnen de peuters ook komen in combinatie met de andere dagencombinaties.

Peutergroep is 40 weken per jaar open en volgt daarmee het ritme van de Vrije school Zaanstreek. 

De jaarplanner van de school is hier te vinden.

Tijdens studiedagen van de school is de peutergroep open.

Nieuwjaarsdag:
1 januari 2021

Tweede Paasdag:
maandag 5 april 2021

Koningsdag:
27 april 2021

Hemelvaart:
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag:
maandag 24 mei 2021

Tijdens de vakanties is de peutergroep van de Vlinderboom gesloten.

Herfstvakantie 12 okt t/m 16 okt 2020

Kerstvakantie 21 dec 2020 t/m 1 jan 2021

Voorjaarsvakantie 22 feb t/m 26 feb 2021

Meivakantie 26 apr t/m 7 mei 2021

Zomervakantie 12 juli t/m 20 aug 2021

TARIEVEN

Ouders krijgen een groot gedeelte van de kosten van de peutergroep vergoed via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Indien dit niet het geval is, krijgen de ouders een subsidie van de gemeente Zaanstad die via de Vlinderboom wordt geregeld. 

De peutergroep is op basis van 40 schoolweken. De peutergroep zal tijdens de studiedagen van de school gewoon open zijn. In onderstaand tabel vind je de bruto tarieven.

20201 dag2 dagen3 dagen
08.30-12.4508.30-12.4508.30-12.45
Opvang uren per jaar170340510
Opvang uren per maand14,1628,3342,50
Jaarprijs € 1.680,24 € 3.408,48 € 5.040
Prijs per maand* € 140,02 € 280,04 € 420
Prijs per uur€ 9,88€ 9,88€ 9,88

* De prijs per maand is 1/12e van het jaartarief. In de vakanties wordt dus door gefactureerd.

In alle bovengenoemde tarieven zijn de dagen en uren verwerkt waarin de Peutergroep gesloten is, zoals alle verplichte feestdagen en speciale sluitingsdagen van de school. Het tarief start op het moment dat het kind geplaatst is. Een wendag wordt als een volle dag beschouwd en is als zodanig in de prijsstelling opgenomen.

De Vlinderboom factureert één maand vooruit en werkt alleen met een automatische incasso.

Op www.toeslagen.nl kun je meer informatie vinden en door middel van een proefberekening een indicatie krijgen van de tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Voor het aanvragen van de toeslag heb je in ieder geval ook het LRK-nummer nodig. Het LRK nummer van Peutergroep het Windekind van de Vlinderboom op de Galjoenstraat 111-b is: 205546870

Ouders die gebruik maken van de subsidie van de gemeente Zaandam krijgen de volgende nettokosten belast vanuit de Vlinderboom:

Inkomen vantotkosten 1 dagdeel
na aftrek subsidie
kosten 2 dagdelen
na aftrek subsidie
lager dan
€ 19.890
€ 27,75
€ 55,51
€ 19.891
€ 30.581
€ 28,55
€ 57,10
€ 30.582
€ 42.082

€ 34,12
€ 68,23
42.083
€ 57.238

€ 41,02
€ 82,03
€ 57.239€ 82.276
€ 55,90
€ 111,81
€ 80.227
€ 114.011
€ 79,64
€ 159,27
€ 114.011
en hoger
€ 87,25
€ 174,50

INFORMATIEFOLDER

In onze informatiefolder vindt u alle praktische informatie over de peutergroep en een samenvatting van ons pedagogisch beleid. U krijgt voorafgaand aan het intakegesprek (als uw kind wordt geplaatst) een papieren exemplaar, maar u kunt de folder ook downloaden.

MEDEWERKERS

04. Zaandam_Peuters_thuis

Paulie

Linda

juf linda-knolletje